1/13

1/7

1/5

1/28

1/12
ตารางรวม-หมอ-เวลเนสแคร์ดูแลถึงบ้าน-10-25

1/18

 กิจกรรม

หมอ...เวลเนสแคร์ ดูแล...ถึงบ้าน

สาขา ชลบุรี 

1/25

 กิจกรรม

หมอ...เวลเนสแคร์ ดูแล...ถึงบ้าน

สาขา เชียงใหม่ (หนองหอย) 

1/17

 กิจกรรม

หมอ...เวลเนสแคร์ ดูแล...ถึงบ้าน

สาขา นครสวรรค์ 

WELLNESS GREEN SHOP

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประจำครอบครัว

ติดต่อเรา - Contact US

ที่ตั้งบริษัท

1/1 หมู่ 4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

เบอร์โทร

063 590 9916

Email : mkt.wellnessgreenshop@gmail.com

จากแนวธุรกิจในรูปของร้านสะดวกซื้อชุมชนที่เรารู้จักกันในภาพของร้าน “ธงฟ้าประชารัฐ“

จึงเกิด concept “ร้านสะดวกซื้อเพื่อสุขภาพ“ ที่จัดจำหน่ายสินค้าที่ดูแลสุขภาพ

และเกิดขึ้นในแบบของภาพที่ชัดเจนในชื่อ “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประจำครอบครัว“

หรืออีกในชื่อหนึ่งก็คือ ”ร้าน เวลเนส กรีน ช๊อป“

wellnessgreenshop