เกี่ยวกับเรา

จากปณิธานอันยิ่งใหญ่ หรือเราอาจจะเรียกได้ว่ามหาปณิธานของ น.พ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

ท่านก็ได้เริ่มต้นบันไดขั้นแรก ในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมาย
ให้บรรลุดั่งใจที่ตั้งไว้ในที่สุด..!! จึงเริ่มก่อตั้งบริษัท..เวลเนส แอท โฮม จำกัด เกิดขึ้นในปี......!!
ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลความมีสุขภาวะดี ให้เกิดขึ้นที่บ้านในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น


1. รูปแบบในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ Online
2. แนวทางในการฟื้นฟูบำบัดรักษากลุ่มโรค NCDs ในรูปของอาหารบำบัดโรคด้วยการใช้อาหาร ทั้งอาหารสดและอาหารเสริมมาเป็น ”ยา” 
3. แนวทางการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ในการดูแลตัวเองในท้องถิ่นต่างๆ
   ซึ่งก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้
   ที่ประสบความสำเร็จนี้สู่ทุกชุมชน ทุกชนชั้น..ได้อย่างทั่วถึง

   ด้วยอุปสรรคนานาประการ ที่ต้องทะยอยแก้ไข และด้วยเงื่อนเวลายังไม่เหมาะสม
จวบจนกระทั่ง.. ได้บังเกิดแนวคิดการหล่อหลอมแนวธุรกิจในรูปของร้านสะดวกซื้อชุมชน
(Conveniece Store) ที่เรารู้จักกันในภาพของร้าน “ธงฟ้าประชารัฐ“ และร้านสะดวกซื้อเล็กๆต่างๆ
จึงเกิด concept “ร้านสะดวกซื้อเพื่อสุขภาพ“ ที่จัดจำหน่ายสินค้าที่ดูแลสุขภาพต่างๆ
เกิดขึ้นในแบบของภาพที่ชัดเจนในชื่อที่ว่า “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประจำครอบครัว“
หรืออีกในชื่อหนึ่งก็คือ ”ร้าน เวลเนส กรีน ช๊อป“

 

 

 

 

 บริษัท เวลเนส กรีน ช็อป จำกัด  จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และ แฟรนไชส์ 

  • White Facebook Icon

ลิขสิทธิ์ของ เวลเนส กรีนช็อป