top of page

บริการตรวจสุขภาพ ณ เวลเนส เวิลด์ กาญจนบุรี เดือนมีนาคม 2564


บริการปรึกษาสุภาพ กลุ่มโรค NCDs

โรคอ้วน เบาหวาน ไขมัน ความดัน ภูมิแพ้ มะเร็ง ไตเสื่อม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 088-5634040, 091-9900355, 094-4871922

เว็บไซต์ www.wellnessgreenshop.com

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page