ล้างพิษตับ-กาย-จิตขอนแก่น

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ นำโดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

จัดโปรแกรมดูแลสุขภาพ 3 วัน 2 คืน

ให้กับชาวอีสาน โดยใช้วิธีธรรมชาติประยุกต์ในการดูแลสุขภาพ


ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. - 1 พ.ค. 65

ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น


- กิจกรรมล้างพิษตับ

กาย-จิตสุขภาพที่ดี และกิจกรรมพิเศษมากมาย

- รับฟังการบรรยายพิเศษ

"การฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิถีธรรมชาติประยุกต์"


ราคาโปรแกรม

พักเดี่ยว 5,900

พักคู่ 4,900ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น