top of page

เทคนิครับมือ NCDs โรคที่คุณสร้างเองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs หากติดเชื้ออาจทำให้เกิดอาการโรครุนแรงกว่าเดิม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมรับมือกับโรคโควิด-19 และกลุ่มโรค NCDs รวมถึงโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ดังนี้


1. หันมาดูแลสุขภาพ ด้วยการเลือกรับประทานอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม

2. ทานผักให้ครบ 400 กรัม

3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

4. พักผ่อนให้เพียงพอ

5. รู้จักหากิจกรรมผ่อนคลายทางจิตใจ เพื่อลดความเครียด และปัจจัยเสี่ยงที่จะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงลง
ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุขที่ 231 เดือนมกราคม 2564
ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page