top of page

เปิดจอง!! โปรแกรมล้างพิษตับ-กาย-จิต จ.นครสวรรค์วันที่ 9-11กันยายน2565 ( 3 วัน 2 คืน )

อัปเดตเมื่อ 11 ก.ย. 2565
เปิดจอง!! โปรแกรมล้างพิษตับ กาย - จิต วันที่ 9-11กันยายน2565 ( 3 วัน 2 คืน ) ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

เพราะ “ตับ” เปรียบเสมือนโรงงาน ทำหน้าที่หลายอย่าง โดยเฉพาะหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย หากตับของเราทำหน้าที่ได้ไม่ดี เพราะได้รับปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ตับเสียหาย เกิดการสะสมสารพิษหรือของเสียไว้เรื่อยๆ เป็นจำนวนมาก จะส่งผลให้มีปัญหาต่อสุขภาพ เกิดโรค ความเจ็บป่วย และอวัยวะต่าง ๆ อ่อนแอตามมา แต่หากเราสามารถขจัดสิ่งสะสมออกจากร่างกาย ขับสารพิษและอนุมูลอิสระ เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งตกค้าง