top of page

Antigen Test Kit ตรวจโควิดอย่างไร ให้ปลอดภัย


ไปพื้นที่เสี่ยงมา อยากตรวจโควิดทำอย่างไร

รู้สึกเหมือนจะไม่สบาย เอ๊ะ เราติดเชื้อหรือเปล่า

ไม่อยากไปเข้าคิวรอตรวจเชิงรุกเลย คนเยอะมาก กลัวว่าจะเพิ่มความเสี่ยง

หลากหลายปัญหาเหล่านี้ จะถูกคลี่คลายได้ง่ายกว่าเดิมด้วย ATK หรือ Antigen Test Kit


จากหลากหลายคำถามข้างต้นที่คนกำลังให้ความสนใจอยู่ ณ ขณะนี้ จึงเป็นที่มาของงานสัมมนาออนไลน์ ตอบทุกคำถามของ “ชุดทดสอบโควิด-19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kit” (ATK) ซึ่งจัดโดยสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ThaiHealth Academy เพื่อตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องการใช้ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองให้ถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


รศ. ดร. นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ThaiHealth Academy เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของ สสส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ หรือศักยภาพของคนทำงานด้านสร้างสุข ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาหลักสูตร งานสัมมนาวิชาการที่สร้างเสริมทักษะ ความสามารถ สร้างความเข้าใจในการดูแลตนเอง โดยในช่วงสถานการณ์โควิด สถาบันได้พยายามจัดงานสัมมนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ นอกจากมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ที่คนไทยต่างปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้ว การหาเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ง่ายขึ้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน


นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า โควิด-19 ยังจะอยู่กับเราไปอีกนาน หัวใจสำคัญจึงเป็นการหาวิธีว่า เราจะอยู่ร่วมกับมันได้อย่างไร การใช้ ATK หรือ Antigen Test Kit เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น เราต้องพยายามสร้างเครื่องมือหลาย ๆ ตัว เพื่อมารองรับการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างชุดความคิด และความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ให้ได้ โดยไม่ได้ใช้แค่ความกลัวเพียงอย่างเดียว

Antigen Test Kit คือ ชุดตรวจที่ใช้ตรวจหาโปรตีนหรือแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ที่เป็นตัวช่วยให้เราเข้าถึงการตรวจ และติดตามผลการติดเชื้อโควิด-19 ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอย สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาทั้งในรูปแบบ Home Isolation, Community Isolation หรือการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้รวดเร็วขึ้นตามระดับอาการแนวทางการใช้ Antigen Test Kit หรือชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง

เลือกใช้แบบไหนดี

1. เลือกชุดตรวจที่ผ่านการรับรองจาก อย. เท่านั้น