top of page

Antigen Test Kit ตรวจโควิดอย่างไร ให้ปลอดภัย


ไปพื้นที่เสี่ยงมา อยากตรวจโควิดทำอย่างไร

รู้สึกเหมือนจะไม่สบาย เอ๊ะ เราติดเชื้อหรือเปล่า

ไม่อยากไปเข้าคิวรอตรวจเชิงรุกเลย คนเยอะมาก กลัวว่าจะเพิ่มความเสี่ยง

หลากหลายปัญหาเหล่านี้ จะถูกคลี่คลายได้ง่ายกว่าเดิมด้วย ATK หรือ Antigen Test Kit


จากหลากหลายคำถามข้างต้นที่คนกำลังให้ความสนใจอยู่ ณ ขณะนี้ จึงเป็นที่มาของงานสัมมนาออนไลน์ ตอบทุกคำถามของ “ชุดทดสอบโควิด-19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kit” (ATK) ซึ่งจัดโดยสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ThaiHealth Academy เพื่อตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องการใช้ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองให้ถูกต้องและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


รศ. ดร. นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ ThaiHealth Academy เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของ สสส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ หรือศักยภาพของคนทำงานด้านสร้างสุข ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาหลักสูตร งานสัมมนาวิชาการที่สร้างเสริมทักษะ ความสามารถ สร้างความเข้าใจในการดูแลตนเอง โดยในช่วงสถานการณ์โควิด สถาบันได้พยายามจัดงานสัมมนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ นอกจากมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ที่คนไทยต่างปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานแล้ว การหาเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ง่ายขึ้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน


นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า โควิด-19 ยังจะอยู่กับเราไปอีกนาน หัวใจสำคัญจึงเป็นการหาวิธีว่า เราจะอยู่ร่วมกับมันได้อย่างไร การใช้ ATK หรือ Antigen Test Kit เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น เราต้องพยายามสร้างเครื่องมือหลาย ๆ ตัว เพื่อมารองรับการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างชุดความคิด และความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ให้ได้ โดยไม่ได้ใช้แค่ความกลัวเพียงอย่างเดียว

Antigen Test Kit คือ ชุดตรวจที่ใช้ตรวจหาโปรตีนหรือแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ที่เป็นตัวช่วยให้เราเข้าถึงการตรวจ และติดตามผลการติดเชื้อโควิด-19 ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอย สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาทั้งในรูปแบบ Home Isolation, Community Isolation หรือการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้รวดเร็วขึ้นตามระดับอาการแนวทางการใช้ Antigen Test Kit หรือชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง

เลือกใช้แบบไหนดี

1. เลือกชุดตรวจที่ผ่านการรับรองจาก อย. เท่านั้น

2. ชุดตรวจต้องระบุว่าสำหรับทดสอบด้วยตนเอง (Home Use/ Home Test/ Self Test)

3. เป็นการตรวจผ่านโพรงจมูก (Nasal Swab) หรือน้ำลาย

การตรวจด้วยน้ำลาย

- ให้งดอาหาร เครื่องดื่ม งดสูบบุหรี่ก่อนการตรวจอย่างน้อย 30 นาที

- ต้องเก็บน้ำลายให้ถึงขีดที่กำหนดบนหลอดเก็บการตรวจผ่านโพรงจมูก

- ความลึกในการแหย่ให้ดูตามวิธีใช้ของแต่ละยี่ห้อ โดยทั่วไปจะประมาณ 2-2.5 ซม.

- เมื่อแยงเข้าไปแล้ว ต้องหมุนไม้ในรูจมูกข้างละไม่ต่ำกว่า 4 รอบ หรือนาน 15 วินาที

- การรอผลตรวจให้จับเวลาประมาณ 15-30 นาที แล้วแต่ยี่ห้อ ห้ามเกินเด็ดขาด


ข้อควรระวังในการตรวจ

- หากผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อ) - ให้ติดต่อโรงพยาบาล หรือติดต่อ 1330 และแยกกักตัวเองจากผู้อื่น เพื่อลดการแพร่เชื้อ

- หากผลตรวจเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) - ไม่ได้หมายความว่าไม่ติดเชื้อ แต่อาจมีปริมาณเชื้อน้อยจนตรวจไม่พบ อาจต้องตรวจซ้ำอีกครั้ง

- ชุดตรวจที่ใช้แล้ว ต้องทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อไปยังคนอื่น


ดร. พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) กล่าวว่า ในปัจจุบันผลการตรวจ ATK สามารถใช้ยืนยัน เพื่อเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง โดยใช้ผลตรวจ ATK คู่กับบัตรประชาชน

แม้เราจะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อไร แต่ทุกวันนี้ ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะวงการแพทย์และสาธารณสุขต่างทำหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อหาเครื่องมือต่าง ๆ ในการช่วยป้องกัน และทำให้เราอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง วัคซีน ระบบการรักษาต่าง ๆ ทั้ง Home Isolation และ Community Isolation หรือยาที่จะช่วยรักษาและบรรเทาอาการให้ดีขึ้น


สสส. ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะยืนหยัดทำหน้าที่สื่อสารข้อมูล หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแล สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันตัวเองให้กับคนไทยทุกคน สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้


เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก งานสัมมนาออนไลน์ ตอบทุกคำถามของ “ชุดทดสอบโควิด-19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kit” (ATK) และ Home Isolation คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th สสส. และแฟ้มภาพ

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page