ยาฟ้าทะลายโจร ยาสามัญประจำบ้าน ที่ต้องมีติดบ้านไว้ตอนนี้!

“เสริมภูมิคุ้มกัน” ด้วยฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร “ไม่สามารถป้องกันโควิด-19” ได้ แต่ก็มีประโยชน์อย่างมากในการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ทำให้อัตราการติดเชื้อไข้หวัดลดลงอย่างชัดเจน

ขนาดรับประทาน :

กรณีต้องการเสริมภูมิคุ้มกัน หรือตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 เวลา (ค่าแอนโดรกราโฟไลต์ 60 มก./วัน) ทานติดต่อกัน 5 วัน

สำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อและมีอาการเล็กน้อย ให้ทานครั้งละ 6 แคปซูล วันละ 3 เวลา (ค่าแอนโดรกราโฟไลต์ 180 มก./วัน) ทานติดต่อกัน 5 วัน

ทำไมต้องเลือก “ยาฟ้าทะลายโจร ของหมอชอน พวงมาลัย”

1. ผลิตจากใบฟ้าทะลายโจรบดผง 100%

2. มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 10 มก. ต่อ 1 แคปซูล

3. มีเลขทะเบียนยาถูกต้อง

1 กล่อง 180 บาท (60 แคปซูล)

ยาฟ้าทะลายโจร ตราหมอชอน พวงมาลัย

฿180.00ราคา