"หนังสือชุด สุขภาพดีวิถีธรรมชาติ" เป็นผลงานของ "น.พ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์" ที่จะชวนผู้อ่านมาปฏิวัติรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยการหวนกลับมาปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ เพื่อการมีสุขภาพดีในทุกมิติทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย สามารถป้