logo-green-shop-png.png

ABOUT US

เกี่ยวกับเวลเนสกรีนช็อป

" โอกาสแห่งความสำเร็จที่คุณพร้อมจะก้าวไปกับเรา "

      จากปณิธานของ นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์  ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย “ให้เป็นประเทศแรกในโลก 
ที่โรค NCDs จะต้องลดลงเป็นประเทศแรก”
      การจะก้าวสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ดังกล่าวจึงจำเป็น ต้องมีองค์กรที่พร้อมสนับสนุน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เชิงรุกนี้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่เพียงการ ขยายงานจากเมืองสุขภาวะดี เวลเนสซิตี้-อยุธยาเท่านั้น แต่ต้องขยายไปทั่วทุกภาคทั่วประเทศโดยการปรับเปลี่ยน เป็น “เวลเนส เวิลด์” เมืองในจินตนาการที่มีอยู่จริง
      และได้กำหนดให้มีบริการเพื่อสุขภาพในการต่อสู้กับโรคNCDs ที่สามารถเข้าถึงในระดับชุมชน ในรูปแบบของ ร้านสะดวกซื้อ  ที่สินค้าทุกรายการถูกคัดเลือกเพื่อเป็น สินค้าเพื่อสุขภาพทั้งสิ้น  หรือเปรียบได้เสมือนกับเซเว่น สุขภาพ ที่กระจายตัวไปทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ในชื่อของ ธุรกิจร้านแฟรนไชส์ที่เรียกว่า “เวลเนส กรีน ช็อป” หรือเรียกสั้นๆ ว่า ร้านกรีนช็อป
     ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ บริการ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพทั่วไป ผู้อยู่อาศัย หรือ ลูกบ้านทุกหลัง   ภายในโครงการของ เวลเนส เวิลด์ ทั้ง 9 แห่ง ทั่วประเทศ   ได้ใช้ทั้งสินค้าและ บริการด้านสุขภาพที่ดูแลผู้ใส่ใจในสุขภาพของทุก ๆ คน ด้วยคุณภาพคัดสรรตามมาตรฐานสากล 

Green Shop Mission
พันธกิจ กรีน ช็อป

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้ครอบครัวได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. พัฒนาระบบการส่งมอบสินค้าและบริการ ให้เข้า ถึงครอบครัวสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ดูแลสมาชิกทุกคน..ดุจญาติสนิทในครอบครัว

Green Shop Vision
วิสัยทัศน์ กรีน ช็อป

“ เราจะเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประจำครอบครัว สมาชิกให้มีสุขภาวะดีในทุกมิติ ”

logo-green-shop-png.png

BRAND ADVANTAGES

เหตุผลที่เวลเนสกรีนช็อปเหนือกว่า

       ในการตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทำไม? เวลเนส กรีน ช็อป จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า เพราะสิ่งที่เรามีไม่ใช่มีเพียงแค่สินค้า แต่เป็นคุณภาพของสินค้าและบริการ สิ่งเหล่านี้ทำให้แบรนด์ของเราเติบโตแบบยั่งยืน

WGS Map.png

ประสบการณ์เปิดร้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยทีมมากประสบการณ์เปิดร้านเวลเนส กรีน ช็อป พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้เริ่มธุรกิจมือใหม่ทุกท่าน

อบรมทีมงานแบบมีแบบแผน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญคือมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

คุณภาพสินค้า       

ธุรกิจจะเติบโตได้ ต้องเริ่มจากคุณภาพของสินค้าและบริการ เพราะนั่นคือหัวใจของร้านเวลเนสกรีนช็อป

ใส่ใจลูกค้าในทุกระดับ       

สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ คือเป้าหมายสำคัญที่จะรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่

        นอกจากการเอาใจใส่ในเรื่องของสินค้าและบริการแล้ว การตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์ยัง

ถือเป็นเรื่องที่สำคัญของ ร้านเวลเนส กรีน ช็อป

การถ่ายทอดประสบการณ์การบริหาร จากบริษัท

ไปยังลูกค้าแฟรนไชส์เป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมพนักงาน การจัดการสินค้าภายในร้าน หรือการตลาดออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ ดูแลลูกค้าแฟรนไชส์ให้ดีที่สุด เปรียบ

เสมือนพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจร่วมกับช่วยสร้างแบรนด์ " เวลเนส กรีน ช็อป " ให้ยั่งยืน