top of page

เปิดให้บริการให้คำปรึกษาและรักษากลุ่มโรค NCDs ชาวโคราช และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 17 กันยายน 2565

อัปเดตเมื่อ 11 ก.ย. 2565

ชาวจังหวัดโคราช และจังหวัดใกล้เคียง

เปิดให้บริการให้คำปรึกษาและรักษากลุ่มโรค NCDs

โรคอ้วน เบาหวาน ไขมัน ความดัน ภูมิแพ้ แพ้ภูมิ ไตเสื่อม มะเร็ง ฯลฯ


ในวันที่ 17กันยายน 2565

ณ โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page